ایران فایل ایران فایل بزرگترین مرکز دانلود فایل در صورتی که فایل مورد نظر شما در سایت موجود نبود به ادرس های زیر ایمیل بزنید تا در اسرع وقت فایل درخواستی شما در سایت قرار داده شود forosh46@yahoo.com در صورتیکه فایل مورد نظر خود را در صفحه اول سایت پیدا نکردید از صفحات بعدی دیدن فرمایید http://iran-file.mihanblog.com 2019-09-17T11:17:51+01:00 text/html 2018-10-20T06:03:30+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کاراموزی در ایران خودرو http://iran-file.mihanblog.com/post/2788 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/38009/گزارش-کاراموزی-در-ایران-خودرو/369" target="_blank">گزارش کاراموزی در ایران خودرو</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/38009/گزارش-کاراموزی-در-ایران-خودرو/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کاراموزی-در-ایران-خودرو"></a>گزارش کارورزی در شرکت ایران خودرو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شركت ایران خودرو (سهامی عام ) در 27 مرداد سال 1341 و با سرمایه اولیه یك صد میلیون ریال و با&nbsp; یك هزار سهم هزار ریالی تاسیس شد و در شهریور همان سال تحت شماره 8352 در اداره ثبت شركت های تهران به ثبت رسید و از مهر ماه سال 1342 فعالیت خود را با تولید اتوبوس<a href="http://shopirani.ir/product/38009/گزارش-کاراموزی-در-ایران-خودرو/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-19T08:02:29+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارورزی کنسروسازی http://iran-file.mihanblog.com/post/2787 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/38004/گزارش-کارورزی-کنسروسازی/369" target="_blank">گزارش کارورزی کنسروسازی</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/38004/گزارش-کارورزی-کنسروسازی/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارورزی-کنسروسازی"></a>گزارش کار کنسرو سازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نخستین کارخانه کنسرو سازی در کشور بوده و در سال&nbsp;&nbsp; 1311هجری شمسی تاسیس ودر سال 1321اولین بهره برداری آن شروع گردید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; این کارخانه از زمان تاسیس در مجموعه کارخانجات&nbsp;&nbsp;&nbsp; نساجی،کنسرو های سابق تحت نظر شرکت سهامی کارخانجات <a href="http://shopirani.ir/product/38004/گزارش-کارورزی-کنسروسازی/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-16T04:33:40+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارورزی علوم تربیتی http://iran-file.mihanblog.com/post/2781 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37835/گزارش-کارورزی-علوم-تربیتی/369" target="_blank">گزارش کارورزی علوم تربیتی</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37835/گزارش-کارورزی-علوم-تربیتی/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارورزی-علوم-تربیتی"></a>گزارش کاراموزی علوم تربیتی&nbsp;&nbsp;&nbsp; همیشه در بین کودکان و بزرگسالان یک نوع مشکلی وجود دار د که گاهی اوقات از جانب او بروز داده می شود به اهم پرخاشگی که این مشکل گاهی اوقات درد سرساز می باشد و چندان مطلوب نیست .&nbsp; در این فصل می خواهم به معرفی سوژه ای بپردازم که این مشکل را <a href="http://shopirani.ir/product/37835/گزارش-کارورزی-علوم-تربیتی/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-16T04:33:01+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت کارآموزی حسابداری در جمیت هلال احمر http://iran-file.mihanblog.com/post/2780 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37811/کارآموزی-حسابداری-در-جمیت-هلال-احمر/369" target="_blank">کارآموزی حسابداری در جمیت هلال احمر</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37811/کارآموزی-حسابداری-در-جمیت-هلال-احمر/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="کارآموزی-حسابداری-در-جمیت-هلال-احمر"></a>گزارش کارورزی حسابداری در جمعیت هلال احمر&nbsp;&nbsp; در طول دوره کارآموزی در جمعیت حلال احمر ، با سیستم های حقوق و دستمزد در ادارات دولتی و سیستم حسابداری دولتی در یک ارگان با تعداد کارکنان بالا و پر مخاطب آشنا شدم که مشروح آموخته هایم را در این دوره که شامل مواردی از قبیل محاسبه حقوق کارکنان ، فوق العاده ها<a href="http://shopirani.ir/product/37811/کارآموزی-حسابداری-در-جمیت-هلال-احمر/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-16T04:32:16+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت سخت سیستم http://iran-file.mihanblog.com/post/2779 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37805/گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-در-شرکت-سخت-سیستم/369" target="_blank">گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت سخت سیستم</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37805/گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-در-شرکت-سخت-سیستم/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-در-شرکت-سخت-سیستم"></a>گزارش کارورزی کامپیوتر سخت سیستم&nbsp;&nbsp; در طول دوره کاراموزی در شرکت سخت سیستم در با اطلاعات فنی جدیدی آشنا شدم و تجارب مفید کاری کسب کردم ، فعالیت در یک شرکت خدمات رایانه ای با انواع و اقسام فعالیت های کامپیوتری که در زمینه های مختلف سخت افزار و نرم افزار و شبکه های رایانه ای میباشد زمینه ساز کسب تجارب <a href="http://shopirani.ir/product/37805/گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-در-شرکت-سخت-سیستم/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-16T04:31:32+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارآموزی معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی http://iran-file.mihanblog.com/post/2778 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37802/گزارش-کارآموزی-معاونت-مالی-و-اداری-دانشگاه-آزاد-اسلامی/369" target="_blank">گزارش کارآموزی معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37802/گزارش-کارآموزی-معاونت-مالی-و-اداری-دانشگاه-آزاد-اسلامی/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارآموزی-معاونت-مالی-و-اداری-دانشگاه-آزاد-اسلامی"></a>گزارش کارورزی معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی&nbsp;&nbsp;&nbsp; در طول دوره کارآموزی در معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی باتجارب بسیاری آشنا شدم ، فعالیت در این سازمان بزرگ هرچند که در دوره ای کوتاه مدت انجام گرفت ولی بسیار پربار و ارزنده بود ، همانگونه که اطلاع دارید دانشگاه آزاد یکی از دانشگاه های<a href="http://shopirani.ir/product/37802/گزارش-کارآموزی-معاونت-مالی-و-اداری-دانشگاه-آزاد-اسلامی/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-16T04:30:42+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارآموزی نمایندگی فروش و خدمات شرکت ایران خودرو http://iran-file.mihanblog.com/post/2777 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37801/گزارش-کارآموزی-نمایندگی-فروش-و-خدمات-شرکت-ایران-خودرو/369" target="_blank">گزارش کارآموزی نمایندگی فروش و خدمات شرکت ایران خودرو</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37801/گزارش-کارآموزی-نمایندگی-فروش-و-خدمات-شرکت-ایران-خودرو/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارآموزی-نمایندگی-فروش-و-خدمات-شرکت-ایران-خودرو"></a>گزارش کارورزی نمایندگی فروش و خدمات شرکت ایران خودرو&nbsp;&nbsp; اینجانب دوره کارآموزی خود را در نمایندگی ایران خودرو در استان قزوین طی کردم ، در طول این دوره با انواع و اقسام خودرو های تولیدی شرکت ایران خودرو و ویژگی های هر یک از آنها آشنا شدم ، با انواع و اقسام معایب و روش های برطرف کردن آنها&nbsp; آشنا شدم ، با<a href="http://shopirani.ir/product/37801/گزارش-کارآموزی-نمایندگی-فروش-و-خدمات-شرکت-ایران-خودرو/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-15T15:36:44+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش نظارت ساختمان http://iran-file.mihanblog.com/post/2786 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/38000/گزارش-نظارت-ساختمان/369" target="_blank">گزارش نظارت ساختمان</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/38000/گزارش-نظارت-ساختمان/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-نظارت-ساختمان"></a>گزارش کارورزی گزارش نظارت ساختمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقدمه&nbsp; باید بگویم مهمترین تحصیل كار آموزی و كارورزی است زیرا شما عیناً و عملاً وارد حرفه خود شده اید و می توانید به خوبی از آن تجربه كسب كنید مقدمه ای برای كار است و اگر كسی خوب نتواند موضوع كارآموزی را درك كند مطمئناً در آینده نیز نمی تواند كار خوبی داشته ب<a href="http://shopirani.ir/product/38000/گزارش-نظارت-ساختمان/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-15T15:36:11+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت اشتغال گره بزرگ مدیریت http://iran-file.mihanblog.com/post/2785 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37906/اشتغال-گره-بزرگ-مدیریت/369" target="_blank">اشتغال گره بزرگ مدیریت</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37906/اشتغال-گره-بزرگ-مدیریت/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="اشتغال-گره-بزرگ-مدیریت"></a>مقاله اشتغال گره بزرگ مدیریت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از كشورهای پیشرفته صنعتی كه از مدیریت و اقتصاد بسیار كارا و قوی تر نسبت به كشورهای كمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیكاری در دنیای پیشرفته كم رنگ <a href="http://shopirani.ir/product/37906/اشتغال-گره-بزرگ-مدیریت/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-15T15:35:39+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت کاراموزی بانک ملت http://iran-file.mihanblog.com/post/2784 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37887/کاراموزی-بانک-ملت/369" target="_blank">کاراموزی بانک ملت</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37887/کاراموزی-بانک-ملت/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="کاراموزی-بانک-ملت"></a>گزارش کاراموزی بانک ملت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران<a href="http://shopirani.ir/product/37887/کاراموزی-بانک-ملت/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-15T15:35:07+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کاراموزی رشته علوم تربیتی http://iran-file.mihanblog.com/post/2783 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37839/گزارش-کاراموزی-رشته-علوم-تربیتی/369" target="_blank">گزارش کاراموزی رشته علوم تربیتی</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37839/گزارش-کاراموزی-رشته-علوم-تربیتی/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کاراموزی-رشته-علوم-تربیتی"></a>گزارش کارورزی رشته علوم تربیتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقررات اداری مدرسه و محیط ظاهری آن&nbsp;&nbsp; 1- اسناد مالی به موقع تنظیم و در دسترس باشد . 2- از تنبیه بدنی جدا خوداری شود و در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد. 3-مدیران مدارس و مجتمع ها ماهانه حداقل یکبار از کلاس های درس بازدید نموده و گزارش عملکرد را در دفتر با<a href="http://shopirani.ir/product/37839/گزارش-کاراموزی-رشته-علوم-تربیتی/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-15T15:34:21+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارورزی رشته معماری http://iran-file.mihanblog.com/post/2782 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/37838/گزارش-کارورزی-رشته-معماری/369" target="_blank">گزارش کارورزی رشته معماری</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/37838/گزارش-کارورزی-رشته-معماری/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارورزی-رشته-معماری"></a>گزارش کارآموزی تخریب و بازسازی&nbsp;&nbsp; کاراهی اجرائی همیشه طبق اصول و ضوابط و نقشه های اجرائی باید انجام گیرد .لذا تجه داشتن به چند نکته بسار مهم است . اینکه نقشه های اجرائی کامل همراه با توضیحات کامل و جزئیات تمام یک طرف ماجرا و طرف دوم دستگاه اجرائی و پیمانکار می باشد. بودن یک دستگاه اجرائی خوب در حین ا<a href="http://shopirani.ir/product/37838/گزارش-کارورزی-رشته-معماری/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-14T05:06:24+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارآموزی اسانسگیری http://iran-file.mihanblog.com/post/2776 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/5663/گزارش-کارآموزی-اسانسگیری/369" target="_blank">گزارش کارآموزی اسانسگیری</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/5663/گزارش-کارآموزی-اسانسگیری/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارآموزی-اسانسگیری"></a>دانلود گزارش کاراموزی اسانسگیری<a href="http://shopirani.ir/product/5663/گزارش-کارآموزی-اسانسگیری/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-14T05:05:14+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت گزارش کارآموزی پیمانکاری در ایران http://iran-file.mihanblog.com/post/2775 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/5524/گزارش-کارآموزی-پیمانکاری-در-ایران/369" target="_blank">گزارش کارآموزی پیمانکاری در ایران</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/5524/گزارش-کارآموزی-پیمانکاری-در-ایران/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="گزارش-کارآموزی-پیمانکاری-در-ایران"></a>گزارش کارآموزی پیمانکاری در ایران<a href="http://shopirani.ir/product/5524/گزارش-کارآموزی-پیمانکاری-در-ایران/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2018-10-14T05:04:14+01:00 iran-file.mihanblog.com مدیر سایت کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی http://iran-file.mihanblog.com/post/2774 <link rel="stylesheet" href="http://shopirani.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://shopirani.ir/product/5457/کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاه-های-لیزر-در-پزشکی/369" target="_blank">کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی</a></h5><p><a href="http://shopirani.ir/product/5457/کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاه-های-لیزر-در-پزشکی/369" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://shopirani.ir/HPicturer.ashx?img=defaultpic_18.jpg&amp;w=150&amp;h=150&amp;path=~/content/productpic/" alt="کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاه-های-لیزر-در-پزشکی"></a>گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی تاثیر لیزرهای كم توان ‌گرمایی و تخریبی نبوده بلكه به صورت فتوشیمیایی استفوتون وارد بافت شده در میتوكندری‌ها و غشای سلولی جذب شده انرژی نوراتی به انرژی شیمیایی به صورت ATP تبدیل شده و ATP منجر به تحریك و پرولیفراسیون سلولی می‌شودنفوذ پذیر<a href="http://shopirani.ir/product/5457/کارآموزی-آشنایی-با-لیزر-و-بررسی-دستگاه-های-لیزر-در-پزشکی/369" target="_blank" class="buy"><img src="http://shopirani.ir/content/affbanner/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div>